– Det är fruktansvärt och chockerande att läsa kvinnornas berättelser och det är hemskt att det ska behöva gå så här långt för att det på allvar ska bli en diskussion, säger Staffan Aspegren som är konstnärlig chef för teater. Därför är det också nödvändigt att de här berättelserna kommer fram.

Staffan Aspegren säger att Kulturhuset Spira har en bra grund för att hantera övergrepp och trakasserier, med ett tydligt regelverk som grundar sig på Region Jönköpings läns plan för likabehandling. Samtidigt pekar han på att patriarkala maktstrukturer och tystnadskultur är utbredda inom scenkonsten. 

Per-Ola Nilsson, verksamhetschef på Kulturhuset Spira understryker vikten av att utveckla interna regelverk och rutiner för att kunna agera direkt om något skulle uppdagas.  
– Vi har haft några händelser där vi agerat snabbt och kraftfullt, vilket i enskilda fall lett till avsked. Men det är av yttersta vikt att vi fortsätter arbeta för ett klimat präglat av trygghet och tillit där varje medarbetare vågar tala fritt.

Lyssna på intervju med Staffan Aspegren i P4 Jönköping 10 november(Extern länk)

Läs debattartikeln/uppropet i Svenska Dagbladet(Extern länk)