Forskarfredag - Science After Work

Forskning, mingel och musik under lättsamma former

Övrigt Spelperiod: 30 sep - 30 sep

Forskarfredag - Science After Work

Korta populärvetenskapliga presentationer av forskare i länet varvas med mingel och musik.

Program

16.00 - 19.00 mingel och musik
16.30 - 18.30 presentationer

 

Medverkande

Forskare från Region Jönköpings län och Högskolan i Jönköping

 

Fri entré i mån av plats