En fråga för alla

Övrigt Spelperiod: 28 nov - 28 nov

Klimatet och vi

Kvinnor och flickor drabbas i högre grad än män och pojkar av klimatförändringarnas effekter. Exempel på detta är när extremväder slår till över ett område och det gäller att fly, då blir ofta kvinnorna kvar längre för att ta hand om barn och gamla.

Vi ser idag väldigt tydligt hur ett förändrat klimat påverkar vår jord med värmeböljor, torka, skyfall, översvämning, stormar och orkaner. Det som idag var extremväder blir nu normalväder.

Föreläsare är Pia Hultgren, känd meteorolog från SVT.

Kvällen arrangeras av Jönköping Zontaklubb.