Hagar Malin Hellkvist Sellén arbetar som koreograf med bas i Stockholm. Hon utforskar koreografi som en kroppslig och språklig praktik och processerna startar nästan alltid i behovet av ett samtal med sig själv, de medverkande, en samtida danskontext, publiken men framförallt med allmänheten. Hon intresserar sig för var, när och hur verk uppstår och arbetar metodiskt för att allmänheten ska få en aktiv roll i hennes koreografiska konst och öppnar upp sina projekt för den som vill och ofta medverkar människor utan tidigare erfarenhet av sceniskt arbete. Hennes koreografier rör sig bland kroppar oberoende kön, ålder, funktion eller profession. Samtalet som rörelse och koreografi löper som en röd tråd genom hennes arbete.

Bland hennes tidigare verk kan nämnas Parveln (2017), Missionären (2016), Jag minns dig som du var då (2014) och Rosa löften (2008) och »Bättre folk« (2006). Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris för 2016 tilldelades till Malin Hellkvist Sellén som i mer än ett decennium har borrat i laddade ämnen som kulturell status, genusfrågor och kroppspolitik. 2016 års IRIS-pris gick till Hagar Malin Hellkvist Sellén för en regi som lyckats göra det komplexa självklart och det utmanande inkluderande. I föreställningen »Missionären« utforskar hon lesbiska relationer inom den frikyrkliga väckelserörelsen under tidigt 1900-tal.