Initiativtagare och verksamhetschef för Österängens konsthall.