Mikael Horned, baryton från Linköping, tog nyligen examen från Operahögskolan i Stockholm och har sedan tidigare en examen i kammarmusik. Under studietiden har Mikael uppträtt på Kungliga Operan i flera uppsättningar.

Mikael har erhållit en rad stipendier och har haft framgångar i såväl internationella som svenska sångtävlingar.