Petter Andersson tillhör den fasta ensemblen på Smålands Musik & Teater och har setts i många föreställningar på Kulturhuset Spira. Våren 2020 medverkade han i Ibsen-dramat Hedda Gabler. Vi har också sett honom i de musikaler som On the Town, Les Misérables och Spelman på taket. Han har även gästspelat på Örebro Länsteater, turnerat med en italiensk teaterförening och agerat i filmer som Lukas Moodysons ”Vi är bäst”. I Camera jhösten 2020 är han "swing", dvs ersätter de som är understudies när de i sin tur ersätter någon av rollerna.