Ruut Kiiski har dirigerat ledande orkestrar som Finlands Radions symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester och GöteborgsOperans orkester. 

Ruut är en dirigent som brinner extra mycket för operans hektiska värld och hon bemästrar såväl de nutida som de traditionella verken. På senare tid har hon fokuserat på opera och oratorium av nutida kvinnliga kompositörer. Däribland kan nämnas Pauliina Isomäkis oratorium Vuorisaarna (Bergspredikan) och Riikka Talvities radioopera Kylmän maan kuningatar (Drottningen av det frusna landet).

I årsskiftet 2021/2022 dirigerade Ruut hela familjens opera Kejsarens nya kläder på Norrlandsoperan. Påsken 2022 dirigerar hon Johannespassionen med Jyväskylä symfoniorkester och i juli debuterar hon i den prestigefyllda Naantali musikfestival. 

Ruut Kiiski tog examen 2015 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Innan dess slutförde hon sina masterstudier i kyrkomusik och körledning vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi i Helsingfors.