Nära ögat

Ett ruskigt äventyr för alla små modiga

Teater Spelperiod: 23 jan - 24 jan
Ingår i: Unga Spira

Nära ögat

För barn 4-8 år. Baura, Magnus och Ulf berättar om en ung kvinna som ger sig ut på en mycket strapatsrik resa till en liten by i Mongoliet, där hon ska arbeta som sjuksköterska. Vägen är lång, hon är alldeles ensam och kan endast några få meningar på mongoliska.