Övrigt Spelperiod: 09 nov - 12 nov

Psykiatriveckan 2020

INSTÄLLT - de fysiska föreläsningarna på Spira är inställda pga av rådande pandemiläge och livestreamas istället på www.rjl.se/psykiatriveckan Psykiatriveckan arrangeras av Specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Föreläsningar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd erbjuds runt om i Jönköpings län den 9-13 november 2020.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård. Föreläsningarna är gratis och genomförs på flera olika orter i Jönköpings län. Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa – peers – medverkar i föreläsningarna. Biljetter till föreläsningarna i Jönköping bokas på smot.se.

Program, föreläsningar Spira

Måndag 9/11, Caféscenen, Spira

13.30-14.00 Öppning och inledning av Psykatriveckan. (135 min)

Föreläsare: Mia Frisk, ordförande för regionstyrelsen, Rachel de Basso, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

14.00-15.45 Psykiatrisk diagnostik - hur går det till?
Hur blir egentligen en psykiatrisk diagnos till och hur har utvecklingen sett ut över tid?

Föreläsare: Mats Adler, medicine doktor och överläkare, psykiatri och allmänmedicin.

Tisdag 10/11 Kammaren, Spira

14.00-15.30 Att möta den som inte orkar leva. (90 min)
En föreläsning om psykiska problem och psykisk kompetens. Skillnanden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Hur man man känna igen och hjälpa den som brottas med psykiska problem? Ullakarin kommer även berätta om den senaste suicidforskningen.

Föreläsare: Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare. Verksam inom norra Stockholms psykiatri. Arbetar kliniskt med suicidprevention och stöd efter suicid. Ullakarin skriver böcker inom detta ämnesområde och är flitigt anlitad som nationell expert och föreläsare.

15.50-17.20 Våga fråga - självmorden upphör inte för att vi blundar och tiger. (90 min) 
Suicid Zeros arbete och på vilket sätt vi kan stötta för att förhindra att man väljer att avsluta sitt liv.

Föreläsare: Rickard Bracken. Sedan årsskiftet är Rickard generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero. Organisationen grundades 2013 och arbetar för att minska självmorden. Rickard har lång erfarenhet från psykiatriområdet bland annat som projektledare både på Rise, Hjärnkoll och Sveriges kommuner och regioner.

Torsdag 12/11, Kammaren Spira

11.00-12.15 Beroende och nya droger. (75 min)
Missbruk/beroende och annan ohälsa. Hur dödlighet och missbruksrelaterad ohälsa har förändrats över tid. Numera finns ett stort antal droger att välja på, det är enkelt och billigt att få tag på dem. Det är vanligt att flera substanstyper används parallellt. Föreläsningen avslutas med att en person med egen erfarenhet av beroende berättar sin historia.

Föreläsare: Bodil Monwell och peer Fredrik Andersson (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs). Bodil är socionom och forskare. Hon arbetar på beroendemottagningen och sprututbytet och har även en anställning på socionomprogrammet vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

13.15-15.00 Varför har inte alla hallucinationer hela tiden? (105 min)
Utifrån teorier och forskningsresultat kan vi försöka förstå hur hjärnan arbetar för att kunna skilja på om det vi upplever kommer "utifrån" eller "inifrån". Föreläsningen avslutas med att en person med egen erfarenhet av psykos berättar sin historia.

Föreläsare: Maria Åhre och peer Nik (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs).

15.30-17.00 Självskadebeteende - att förstå och bemöta. (90 min)
Hur kommer det sig att vissa individer väljer att göra sig själva illa? Vad får de ut av det? Och vad kan vi som står bredvid, oavsett om vi är vårdpersonal, anhörig eller medmänniska, göra för att hjälpa? Föreläsningen syftar till att övergripande besvara dessa frågor. Med andra ord, hur vi kan förstå och därigenom lättare bemöta personer med självskadebeteende. Föreläsningen avslutas med att en person med egen erfarenhet av självskadebeteende berättar sin historia.

Föreläsare: Karin Eriksson och peer Fredrik Vestlund (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs). Karin är psykolog på psykiatriska kliniken i Jönköping. Karins arbete har främst kommit att kretsa kring personer med emotionellt instabil personlighetsstörning, och att genom beprövade behandlingsmetoder guida dem mot ett liv värt att leva. Att hjälpa dem att sluta självskada är ett avgörande steg på denna resa.