Anses som en av vår tids mest intressanta ljuskonstnärer. Hon har arbetat med många framstående projekt i Sverige och internationellt, och hennes ljuskonst har rönt stor uppmärksamhet. I Sverige har man kunnat se hennes arbete på bl a Malmö Stadsteater, Teater Tribunalen, Folkteatern Göteborg och Göteborgs Stadsteater,Stockholms Stadsteater,Folkoperan,Helsingborgs Stadsteater,Borås Stadsteater.Senast på SMOT gjorde hon Maria Stuart.