Relevansmetoden

Det nya sättet att skapa teater. Relevansmetoden kombinerar tre kunskapsområden; etnologi, researchbaserad dramatik, och design thinking. Dessa tre används för att ta fram ämnen, teman, händelser eller områden som vi inte innan projektets start visste att vi skulle, kunde eller borde arbeta med.

Metoden genomförs i åtta olika faser. Förstudien inspirerar till ett antal teman som etnologerna sedan undersöker i ett fältarbete. 

Materialet omarbetas löpande i flera led enligt design thinking – en metod som länge används inom t.ex. designindustrin. Med inspiration av fältarbetet påbörjas ett samarbete med en dramatiker och en uppsättning växer fram kring vad människor i vår region faktiskt tycker är viktigt och intressant.

Våren 2025 har Skogen premiär, den första teaterproduktionen som utgår från Relevansmetoden.

 

Länk till film om Relevansmetoden (youtube)(Extern länk) 

Klicka på bilden ovan för att se filmen om Relevansmetoden (Länk till Youtube)