Tillgänglig scenkonst

Kulturhuset Spira är till för alla som bor i Jönköpings län. Vi har alla rätt till kulturen, och alla ska ha möjlighet att ta del av den scenkonst som erbjuds här. Därför är det en självklarhet att huset också ska vara tillgängligt för alla, oavsett fysiska förutsättningar.

Tillgänglighetsdatabasen Tillgänglighetsdatabasen

På tillgänglighetsdatabasen (http://www.t-d.se(Extern länk)) finns en guide gällande tillgänglighet i Kulturhuset Spira.

Guide för tillgänglighet på Kulturhuset Spira(Extern länk)

Kultur för alla

Både medverkande och publik ska kunna röra sig fritt i huset, utan att begränsas av hur lokalerna har utformats eller inretts. Inget ska heller hindra personer som har någon form av funktionsnedsättning att ta sig till eller in i huset, och lättillgängliga handikapparkeringar vid entréerna är en självklarhet.

För att tillgängligheten i huset ska vara så god som möjligt har vi haft ett nära samarbete med Länshandikapprådets byggrupp under byggnationen av huset. Tillsammans har vi tagit fram ett detaljerat program för att skapa god tillgänglighet - ett arbete som avspeglas i allt från tydliga menyer i caféet till vilka material som har använts.

Alla som har arbetat med att bygga huset har varit delaktiga i arbetet och på olika sätt bidragit till att göra huset så tillgängligt som möjligt.

Syn- och teckentolkning

Vi erbjuder teckentolkning av alla våra föreställningar och konserter. Beställs senast en vecka i förväg i biljettkassan. Efter överenskommelse ordnar vi även syntolkning.

Pluspolarekortet

Kortet är en möjlighet för dig som är har någon form av funktionsnedsättning att ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid och kultur.

Med Pluspolarekortet får man ta med sig en "Pluspolare" som extra stöd, hjälp eller bara som sällskap - det kan exempelvis vara en kompis eller assistent. Denna person medföljer då utan att betala entréavgift på till exempel konserter och teater. Dock måste du själv betala ordinarie pris. Pluspolarekortet gäller personer som är skrivna i Jönköpings län.

Läs mer om Pluspolarekortet på Jönköpings kommuns webbplats(Extern länk)