Kammaren

Kammaren är Kulturhuset Spiras mest flexibla rum. Detta scenrum används för både teater, dans och musik. Rummet kan även anpassas och dukas upp för en bankettsittning och andra arrangemang.

Spiras mest föränderliga rum, en så kallad black box. Detta scenrum fungerar för såväl teater och dans som musik och kan även dukas för bankettsittning. Golvet är specialbyggt för dansföreställningar och vilar därför på sand.

Teknisk information

Scenmått: 17 x 15 m (Blackbox)
Publik: 278 sittande och 400 stående