Miljö

Smålands Musik & Teater är en del av Region Jönköpings län och är miljöcertifierade enligt standarden för ISO 14001:2015. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och verkar för att i vårt arbete ge minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöarbetet i vardagen

Teknikavdelningen: Vi arbetar systematiskt med att byta till ledlampor där det är möjligt för scenbelysningen. I stor utsträckning används uppladdningsbara batterier till alla mikrofoner. Våra tekniker underhåller utrustningen noga och förlänger på så sätt livslängden för tekniken.

Verkstaden och Attribut: Vi har vår egen verkstad och tillverkar själva merparten av den scenografi ni ser när ni besöker framför allt vår teater. Därför kan vi ta större hänsyn till miljö när vi väljer material och kemikalier för tillverkning. Mycket av det vi tillverkar sparas för att användas igen eller för att återanvänds i annan form.

Rekvisita: Avdelningen jobbar i stor utsträckning med att finna rekvisita på auktioner, i second hand-butiker och jobbar i nära samarbete med andra teatrar och fria teatergrupper för att förlänga livstiden på rekvisita. Det mesta av rekvisitan lagras för att kunna återanvändas.

Mask och Peruk: Vi tillverkar masker i vårt eget laboratorium och har på så sätt kontroll över vilka kemikalier som används och att de kasseras miljömässigt rätt. Avdelningen tillverkar själv peruker och köper in mänskligt hår från en kontrollerad leverantör som behandlar det kemiska avfallet korrekt och har en bra återvinning av det vatten som används vid produktionsprocessen.

Kostym: Vår kostymavdelning syr själva upp mycket av de kläder ni ser på scenen i föreställningar. Alla plagg sparas och återanvänds antingen som de är eller sys om till ett annat plagg. Vi färgar och patinerar själva och ser då till att vi hanterar och kasserar kemikalier på miljömässigt rätt sätt. Istället för att alltid kemtvätta scenkläderna efter en föreställning, rengörs plaggen från bakterier i ett ozon-skåp.