Berliner Cappella

Berliner Cappella är en framstående amatörkör som under fem årtionden haft en väletablerad position på Berlins musikscen. De framför gärna nya och okända kompositioner och etablerar dem i konsertlivet, något som blivit körens signum.

Med en repertoar som omfattar körmusik från många epoker utmärker sig Berliner Cappella genom sin annorlunda programgestaltning. Stor vikt läggs på vår egen tids musik och de uppmärksammar även mer okända verk, inte minst av kvinnliga tonsättare. Två gånger om året främträder kören i någon av Berlins stora konsertsalar.

Körens profil är starkt präglad av grundaren, kantorn och organisten Peter Schwarz som under många år ledde kören. 2002 tog Kerstin Behnke över och manövrerade kören i en balans mellan kontinuitet och fortsatt utveckling. Sedan 2018 är Berliner Cappella under ny ledning av Maike Bühle, professor i körledande vid Kungliga Tekniska högskolan i Berlin.

Berliner Cappella har under sina turnéer bland annat framträtt i Polen, Sibirien, USA och Panama.