Lars Alkner är kulturchef, Värnamo kommun.

Foto: Alin Popescu