Lunds akademiska kör

Lunds akademiska är en ung kör med lång tradition och hög ambitionsnivå. Sångarna i kören är till största delen studenter och doktorander med god körvana och stort musikintresse. Re­per­toa­ren är varierad, men tyngdpunkten finns i den klassiska musiken för kör a capella.

Kören bildades 1927 som damkör men omvandlades senare till blan­dad kör för att kunna utöka sin repertoar. Sedan 1 januari 2014 är kören en officiell ensemble vid Odeum och därmed del av Lunds universitetLAK ger årligen ett tiotal publika konserter och medver­kar med sång vid universitetets högtider som professors­installationer och doktorspromove­ringar.

Utöver konsertverksamheten i Lund åker kören regelbundet på konsert­turnéer, som under det senaste decenniet har fört sångarna till t.ex. Småland, Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Makedonien, Slove­nien, Kali­for­nien och nu senast Sydafrika.

Under hösten 2010 spelade kören in sin andra CD, En stjärna gick på himlen fram, tillsammans med Emma Reid, Emma Johansson och Ensemble Mare Balticum. Denna repertoar med julig svensk folk­musik bearbetad av körens dirigent Cecilia Martin-Löf har följt med kören i olika projekt till­sammans med före detta med­lemmar.

 Kören samarbetar ofta och gärna med andra dirigenter, musiker eller ensembler som till exempel ryska dirigenten Maria Goundorina, och den amerikanske dirigenten Paul R. Crabb.. Mer info: lak.se och www.facebook.com/LundsAkademiskaKor.