Melanie Mederlind har främst profilerat sig som introduktör och iscensättare av samtida tyskspråkiga dramatiker. Redan under utbildningstiden stod hon för den första svenska scenuppsättningen av Elfriede Jelineks dramatik på Malmö Stadsteater 2002. Hon har arbetat återkommande vid Riksteatern, Folkteatern i Göteborg och Nationaltheatret i Oslo. Hon tilldelades Thaliapriset 2016 för ”Vinterresa” på Helsingborgs Stadsteater. Senast regisserade hon ”Raseri” på Borås Stadsteater, som nominerades till Teaterpriset 2017. Melanie har även regisserat opera, och dansföreställningen ”The Strindberg Project” på Cullbergbaletten.