Olle Persson har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Förutom diplomexamen i solosång har han även musiklärar-och sångpedagogexamen. Han är en framstående uttolkare av den romantiska tyska liedrepertoaren och har gjort många operaroller vid Folkoperan. Förutom traditionella operaroller och ett flertal barytonpartier i oratorier och passioner har han framträtt i större partier i nykomponerade verk, exempelvis Nils Lindbergs Requiem. Han är även flitig gäst i både radio och TV samt finns representerad på en rad skivinspelningar. Dessutom är han pedagogiskt verksam och ger regelbundet mästarkurser runt om i Norden.

 

Olle Persson och är ledamot i Kungliga Akademiska Akademien och har under sin karriär mottagit ett flertal utmärkelser bland annat Birgit Nilsson-stipendiet, Erik Axel Karlfedts stora pris och Svenska tonsättares pris.