En dansföreställning för förskola till åk. 3

Skola Spelperiod: 28 feb - 03 mar

Min Konvention

ÅRSKURS F-3.

Min Konvention är en föreställning av barn, för barn, om deras konvention. Föreställningen innehåller en blandform av dockteater, dans och musik. Tillsammans kastar vi oss ut i juridikens värld i en upplevelse där musiken samspelar med rörelse och barns tankar om konventionen. Föreställningen tas fram genom workshoppar och intervjuer med barn och unga i Sverige och Armenien.

Näst intill ordlöst, utan andra språk än de konstnärliga uttrycken utforskar vi barns rättigheter på deras egna villkor. Målet är att stärka barns kunskap om sina rättigheter och ge dem en språngbräda för att ta reda på mer så de kan göra sina röster hörda.

Barnkonventionens fyra grundprinciper i fokus

Föreställningen skapas 2021–2022. Projektets konstnärliga ledare tillika regissör är Karin Styvers, tonsättare är Magnus Larsson. Min Konvention fokuserar på Barnkonventionens fyra grundprinciper; Art 2: Barnets Rätt till ickediskriminering; Art 3: Barnets Bästa; Art 6: Barnets Rätt till Liv, Överlevnad och Utveckling; Art 12: Barnets Rätt till att uttrycka sina åsikter och att bli hörd.

Regissör och manusidé: Karin Styvers
Tonsättare: Magnus Larsson
Musiker inspelning: Elefantöra (elektronik), Emma Samuelsson (cello)
Scenografi: Narek Minassian
Dockmakare: Karine Yeghiazaryan

Målgrupp: 6-9 år (åk F-3)
Längd: ca 40 - 45 min

Spelas i Spira: 28 feb, 1-3 mars 2023
Skolpris i Spira: 90kr/elev (inkl. moms och 20kr serviceavgift)

FÖRESTÄLLNINGAR

  • tisdag, 28 feb, 2023 kl 09:00
  • tisdag, 28 feb, 2023 kl 10:15
  • onsdag 1 mar, 2023 kl 09:00
  • onsdag 1 mar, 2023 kl 10:15
  • torsdag 2 mar, 2023 kl 09:00
  • torsdag 2 mar, 2023 kl 10:15
  • fredag 3 mar, 2023 kl 09:00
  • fredag 3 mar, 2023 kl 10:15

Min konvention är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts, Scen konst Sörmland, Smålands Musik och Teater och NCA Small Theatre i Jerevan. Genomförs med stöd från Svenska institutet, Svenska Postkodstiftelsen och Kulturrådet.