SVF-kören

Alla elever i de tre musikklasserna på Södra Vätterbyggdens Folkhögskola bildar gemensamt en kör.

Kören engageras ofta internt på skolan men gör också egna konserter både i närområdet men också nationellt och internationellt. Kören jobbar ibland tillsammans med Jönköpings kammarkör och Smålands Musik & Teater.

www.musiklinjen.nu(Extern länk)