Konversationer vid klaviaturen

Den sene, poetiske Beethoven. Per Tengstrand spelar piano och berättar.

Musik Spelperiod: 25 maj - 25 maj

Plaudite, Amici

En ensam döv mästare, vars nya verk inte förstods av samtiden.

Beethovens avsked till pianosonaten i form av Opus 111 är kanske det mest poetiska och berörande han skrivit för piano, eller för något instrument. Per berättar om Sonat i c-moll, den mest poetiska och berörande som Beethoven skrivet. Naturligtvis får ni efter paus ta del av det vackra verket då Per skapar magi.

Program

L van Beethoven - Sonat i c-moll op.111


KONVERSATIONER VID KLAVIATUREN

”Konversationer vid Klaviaturen” är ett nytt sätt att levandegöra och uppleva klassisk musik. Vid ett par kvällar under våren samlas vi på ett informellt sätt, d.v.s. inte i traditionell konsertsittning med rader av stolar, utan vid cafébord som skapar en öppnare och mera avspänd miljö.

Under dessa kvällar berättar pianisten Per Tengstrand om olika ämnen. Det kan vara om pianots historia, om ett musikverk som betytt extra mycket (och som har ett historiskt sammanhang, exempelvis Beethovens Eroicasymfoni) och andra ämnen som inte endast handlar om musik utan även innebär både populärhistoria och populärvetenskap.

För Per är det viktigt att alla känner sig välkomna utan att uppleva ett tryck att man behöver ha förkunskaper i klassisk musik. En ingång till musik via mera ”allmänna” ämnen är både relevant och intressant.

Efter paus blir det en musikstund, då Per spelar och du kan njuta av klassisk musik, kanske med ett glas vin på cafébordet.

 

Per Tengstrand är Artist in Residence

Artist in Residence är det första projektet för Smålands Musik & Teater med sponsorstöd från näringslivet i Jönköping. Det är genom deras engagemang projektet är möjligt att genomföra, och rikta mot nya och yngre målgrupper. Sponsorer till Artist in Residence är SEB, Werinova, PwC och Tosito.

Per Tengstrand är fotbollslöftet från Växjö som valde musiken framför idrotten och tolv år gammal gjorde debut med Helsingborgs Symfoniorkester. När han tilldelades första pris för sina slutexamina vid konservatoriet i Paris bröt den hänförda tävlingspubliken det 200 år gamla applådförbudet.

Kritiker har rosat Per för hans tekniska briljans och säkerhet samt hur han med lätthet tar sig an det ena komplexa verket efter det andra. Han har vunnit första pris i flera internationella tävlingar. År 2005 förärades han den svenska kungliga medaljen Litteris et Artibus för sina framstående konstnärliga insatser, och var då den yngste mottagaren någonsin. Han är konstnärlig ledare för Helsingborg Pianofestival, Giresta pianofestival och New Nordic Music Festival i New York.

Sponsorer i Artist in Residence. SEB, Werinova, PWC & Tosito