En hisnande resa genom svensk kvinnohistoria gestaltat med stor fantasi och mycket humor!

Musik Speldatum: 01 okt 2023

Aldrig Glömd

Mamma Marianne var en självständig, ung kvinna när hon som 25-åring blev oplanerat gravid. Hon försökte ta hand om sig själv och sitt barn men möttes av vreden och skammen, både från samhällets institutioner och från den egna familjen. Hon anade inte då att det val som hon gjorde skulle komma att prägla hela hennes liv.

Skådespelaren och dramatikern Fia Adler Sandblad och regissören Bortas Josefine Andersson bjuder med publiken på en hisnande färd genom svensk kvinnohistoria. En resa som spänner från Gustav III:s Sverige, via f.d. tukt- och spinnhuset vid Gullbergsvass i Göteborg och ända fram till våra dagar.

Fia Adler Sandblad tar sig an sin mammas historia genom minnesbilder, brev, arkivmaterial och anekdoter – och fram träder gemensamma men tystade erfarenheter från generationer av kvinnor.

Aldrig glömd kastar ljus över hur händelser som drabbar oss påverkar våra liv och vilka spår de sätter inte bara i oss utan också i våra barn och barnbarn.

Speltid: 60 min, ej paus.
Arrangör: Musik & Teatervänner Riksteatern Jönköping