Barnkulturpeng

Barnkulturpengen är här!

Artikel

ARTIKEL. Tack vare den nya barnkulturpengen kan Region Jönköpings län via Smålands Musik och Teater från och med 2018 erbjuda en årskurs från lågstadiet och en årskurs från högstadiet biljetter till en scenkonstupplevelse. Barnkulturpengen innebär att ungefär 8 000 av länets barn och ungdomar årligen får en upplevelse i Kulturhuset Spira. Antalet föreställningsplatser per kommun är beräknade efter hur många elever det finns i en årskull på låg- respektive högstadiet.

De kostnadsfria föreställningsplatserna för grundskolornas elever inom ramen för barnkulturpengen går att söka årligen under perioden 1 december - 30 april. Men ansökan om att ta del av dessa föreställningar behöver samordnas inom respektive kommun.
- Skolcheferna i länets kommuner har fått ett brev där vi ber dom utse en ansvarig, berättar Lars Johansson direktör utbildning och kultur, Region Jönköpings län.

Under barnkulturpengens första år 2018, har Smålands Musik och Teater möjlighet att ta emot runt 8 000 elever.
- Under 2018 kommer vi att erbjuda skolorna två föreställningar. ”A som i Anne Frank” för åk 8 och ”Olga kastar lasso” till åk 2, berättar Mia Ringblom-Hjertner som är konstnärlig chef för Unga Spira, Smålands Musik och Teater.

Mer information och hur man ansöker hittar du under På scen / Unga Spira / Barnkulturpeng

  • Uppdaterad2018-01-06 10:00
  • Ansvarig