Altartavlans hemlighet

Musik Speldatum: 23 sep 2023

Kantorns Kapell

Musik ur spelmansböcker och andra notgömmor. Kvällen inleds med konsert och efter en kortare paus spelar Kantorns Kapell till dans så glöm inte dansskorna!

Kvartetten Kantorns Kapell med riksspelman Heléne Ingvarsdotter fiol, Magnus Lundberg fiol, Ove Lindqvist cello och Björn Erlandsson orgel, harmonium, piano och cembalo, spelar låtar ur spelmansböcker från Småland och Östergötland från de senaste fyra seklerna. Kapellet bildades i Kalmar/Öland 2018 av musiker med olika bakgrund men med ett gemensamt intresse för att närmare utforska spelmansböckernas musik i ensembleform. Kantorns Kapell bjuder på ett dansant och variationsrikt spel blandat med berättelser om spelmän, framförallt ur den småländska musikhistorien.

Spelmansböcker finns bevarade från1600-talet och in i vår tid och är personliga handskrivna notböcker som är de äldsta noterade källorna till dåtidens populära dansmusik – det vi idag kallar folkmusik. Den äldsta musiken Kantorns Kapell tolkar, och som för övrigt finns på en CD, inspelad 2020, och på Spotify, är från Matthias Silvius Svenonis notsamling från början av 1700-talet. Den finns bevarad på Kalmar stiftoch gymnasiebibliotek. Svenonis arbetade en tid som lektor i orientaliska språk i Kalmar innan han blev kontraktsprost på södra Öland 1744. Den nyaste spelmansboken, som Kantorns Kapell tolkar musik ur, är skapad av spelmannen Pelle Björnlert 2019.

Arrangör: Vätterfolk
Speltid: 3 h inkl 20 min paus

För mer info

Helene Ingvarsdotter 073-383 68 49
helene.ingvarsdotter@kalmar.se