Musik Spelperiod: 09 aug - 09 aug

Landslaget i Blåsmusik

Musik för alla sorters musikälskande öron blir det när Landslaget i Blåsmusik framför ett konsertprogram som spänner från renässansen till vår egen tid. Dessutom utlovas ett uruppförande av en svensk tonsättare.

Landslaget i Blåsmusik är sedan 1975 ett projekt inom Riksförbundet Unga Musikanter. Orkestern tas ut årligen i stor konkurrens via provspelningar över hela landet. Vart fjärde år deltar orkestern i världsmästerskapen för blåsorkestrar.

Två av orkesterns många solister kommer framträda: Tekla Nilsson, klarinett, i Bernhard Crusells Air suediose varié och Viggo Mattsson, tuba i Karneval i Venedig.

Orkesterns dirigeras i år av professor emeritus Helge Haukås, Bergen, Norge.