Cecilia Martin-Löf erhöll sin magisterexamen i kördirigering från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2006. Som nuvarande director cantorum vid Lunds universitet har hon utvecklat en stark köravdelning där ensemblerna Lund akademiska kör och Palaestra vokalensemble ingår.

Cecilia strävar efter att kombinera sin stora kärlek till litteratur, i synnerhet poesi, med körklangens rika färger och förmedlar dessa element med högsta tekniska precision. Hon har ett rykte om sig att ha stor vokalkunskap, att vara omsorgsfullt förberedd och för att visa stort engagemang i alla sina projekt. Och allt detta accentueras av hennes smittsamma, varma och omfamnande attityd. Cecilia är nyfiken och utvecklar alltid sina mål för ensemblerna - välkomnar nya idéer och håller samtidigt ett djupt intresse för svenska folkmusiktraditioner.

Cecilia har också stor erfarenhet som orkesterledare, och höll sin diplomkonsert vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2014.