Johan Stertman är en kompositör och arrangör med klassisk inriktning med kompetens inom mediaproduktion. Han har tidigare komponerat och producerat all musik och ljud till spelet Space Fighter, gjort stråkarrangemang för Bob Hund och fått stipendium vid Kungliga Musikakademin och Anna Whitlocks Minnesfond.