Jönköpings Oratoriekör

Jönköpings Oratoriekör bildades 1950 av Karl-Olof Robertson, som var organist i och ledare för Huskvarna kyrkokör.

Vid körens första framförande av ett större körverk, Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson och Hjalmar Gullberg, togs ytterligare sångare in för att förstärka kören. Därmed bildades Huskvarna förstärkta kyrkokör, som sedan bytte namn till Jönköpings Oratoriekör 1974. Kören firade 2020 70-årsjubileum.

1986 tog Åke Weister över som körledare. Han efterträddes 2007-2013 av diplomorganist David Muhl. Kören leds sedan 2015 av diplomorganist Fredrik Sjöblom. Jönköpings Oratoriekör är sedan 2007 också en del av Kristine församlings musikverksamhet, men samverkar också med andra körer och musikaliska verksamheter.

Jönköpings Oratoriekör framför större körverk, men också annan körmusik. Kören har  framfört till exempel Verdis Requiem, Romans Svenska mässan, Matteuspassionen, Haydns Skapelsen och Mendelssohns Elias. Kören har också vid flera tillfällen framfört Requiem av Maurice Duruflé respektive Gabriel Fauré, Messias av George Friedrich Händel och Juloratoriet av Johann Sebastian Bach.