Katarina Andreasson är en av de ledande svenska dirigenterna, violinisterna och konsertmästarna. Vid 22 års ålder blev hon förste konsertmästare för Aalborgs symfoniorkester och senare för GöteborgsOperans orkester. Sedan 1996 är hon Svenska Kammarorkestern förste konsertmästare. Hon dirigerar regelbundet de största svenska orkestrarna samt orkestrar i Polen, Ukraina, Danmark och Finland.

Foto: Ulla-Karin Ekblom