Linnea Karlsson 
Linnéa Karlsson tog examen från Balettakademiens musikallinje våren 2015. Under utbildningen spelade hon Rödluvan i Into the Woods och var ensemblemedlem i Cats. Hennes första professionella engagemang som musikalartist var som ensemblemedlem i Les Misérables på Wermland Opera.