Musikalplattform

Musikalplattform

Musikalplattformen arbetade för att stärka nyskriven, svensk musikal med målet att få fram nyskrivna svenska verk. Efter åren 2017-2020 kommer nu projektet Den nordiska rösten.

Projektet Den nordiska rösten är en fortsättning av Musikalplattformen. I projektet kommer det fram till juni 2022 att genomföras en gemensam workshopslinga för att ge ett antal nyskrivna musikaler och deras upphovspersoner möjlighet att utvecklas och arbeta med professionella resurser vid återkommande workshops med olika team. Sverige, Norge, Finland samarbetar för att få fram fler musikaler från nordiska upphovspersoner och ge dem möjlighet till längre förproduktionsprocesser och vägar in till beställare och produktionsbeslut.

Projektet är en konkret fortsättning på det nordiska nätverk som bildades med stöd av Nordisk Kulturkontakt 2018 som en del av det svenska interregionala projektet Musikalplattformen (se mer nedan).

Open call: Den nordiska rösten

Läs mer och ansök här med ditt verk: Open call.

Samarbetspartners:

Vad var Musikalplattformen?

Var är de musikdramatiska berättelserna skrivna i dagens Sverige? Varför sätts inga nyskrivna, svenska musikaler upp på scenerna i vårt land? Under lång tid hade vi upplevt ett tomrum i teatrarnas repertoarer. Intresset för musikal är stort hos den svenska publiken men det har inte medfört att fler nyskrivna svenska musikaler har haft premiär. Denna problematik ville vi göra något åt och därför startades ”Musikalplattformen - ett samarbete kring nyskriven, svensk musikal”. Vi ville helt enkelt konstnärligt utveckla och driva svensk musikal framåt.

Samarbetspartners var:

Ekonomiskt stöd gavs av Kulturrådet(Extern länk)

Hur arbetade vi?

I Musikalplattformen arbetade vi med tre parallella processer:

  1. Vi arbetade för att skapa vägar mellan upphovsmakare och institutioner som vill sätta upp musikal.
  2. Vi utformade ett arbetssätt och arbetade fram en metod för en så kallad workshop. Med detta menades tid för upphovsmakare, dramaturg och regissör, att arbeta koncentrerat med utvecklande av text och musik tillsammans med en grupp skådespelare/sångare. Alltså att på ett tydligt och strukturerat sätt göra en längre förproduktionsprocess vilket vi trodde skulle resultera i högre kvalitet på det färdiga verket.
  3. Vi ville också skapa en stabil samverkan mellan olika teatrar i Sverige när det handlar om att producera musikal. Vår förhoppning var att man delade på ekonomiska och konstnärliga åtaganden och på det sättet minskade riskerna, både de konstnärliga och ekonomiska, för varje teater. Den musikal som sätts upp får också möjlighet att möta en större publik med stor geografisk spridning.

Nedan kan du ta del av utvärderingen av Musikalplattform 2017- 2020, som publicerades augusti 2020. Klicka på länken för pdf:en

Till utvärderingen(pdf-dokument)

Logotyper för medverkande institutioner