Open Call

Open call

Var är de stora nordiska musikalerna? Det frågar sig det samnordiska projektet Den nordiska rösten och utmanar samtidens musikallöften att sätta sig vid skrivbord, tangentbräden och klaviaturer för att arbeta fram morgondagens nya musikalverk.

Den nordiska rösten ska under två år vaska fram guldkorn ur den nordiska musikalpotentialen genom att stötta och handleda upphovspersoner inom musikalgenren. Smålands Musik och Teater med Staffan Aspegren, konstnärlig chef teater, i spetsen är ägare av projektet:

På sikt vill vi öka utbudet av nyskriven nordisk musikal och musikteater. Med det här projektet vill vi ge upphovspersonerna stöd och möjlighet till längre förproduktionsprocesser och erbjuda resurser och handledning för att slipa och utveckla sina verk. I förlängningen hoppas vi på att kunna öppna dörrar in till beställare och produktionsbeslut. 

Den nordiska rösten är en konkret fortsättning på projektet Musikalplattform som genomfördes i Sverige 2017-2020.

Vem kan ansöka?

I första hand önskar vi att de sökande är arbetsgrupper eller arbetspar där det t.ex. ingår en manusförfattare/librettist och en kompositör.

Vi söker främst efter ett svenskspråkigt material, men även flerspråkiga bidrag beaktas. 

Texten behöver inte vara nyskriven d.v.s. föreställningens idé kan basera sig på en existerande text. 

Både professionella inom scenkonstbranschen och icke etablerade är välkomna att söka. 

Vad ska ansökan innehålla? 

  • Presentation av upphovspersonerna samt kontaktuppgifter till samtliga personer, max 1 A4
  • Presentation av föreställningens bärande idé, max 1 A4
  • Helhetssynopsis, max 3 A4 
  • Manus till 3 st. scener, max 15 A4
  • 3 sånger i mp3-format

Mejla producent Kenneth Hedlund, kenneth.hedlund@smot.se för att få en länk till sidan där du laddar upp ditt material. Skriv ”Den nordiska rösten” i ämnesraden.

Deadline: 31 januari 2022

Projektets tidtabell

November 2021 – januari 2022

Open call, ansökningstid.

Februari 2022

Juryn väljer 1-3 verk. Juryn består av de konstnärliga cheferna på Smålands Musik och Teater samt sakkunniga och representanter från projektets nordiska samarbetspartners. 

Februari/mars 2022

Upphovspersonerna till de utvalda verket/verken får möjlighet att presentera sin idé för delar av juryn. Här utreds också vilka resurser som behövs för att vidareutveckla verket. Behövs t.ex. en dramaturg eller musikaliskt stöd av en kompositör?

Därefter går ett (1) verk vidare till workshop.  

Mars – maj 2022

De utvalda upphovspersonerna erhåller ett arvode på 15 000 SEK/ person (max två personer)

Fram till workshopen jobbar upphovspersonerna vidare på sin idé. I dialog med sakkunniga och producent förbereds verket för workshop. 

OBS! Verket skall inte färdigställas men det behöver vara redo att arbetas praktiskt med under workshopen.

16-27 maj 2022 WORKSHOP

Workshopen hålls i Kulturhuset Spira i Jönköping.

Reseersättning utbetalas till upphovspersonerna och boende bekostas av Smålands Musik och Teater.

Workshopens främsta syfte är att ge upphovspersonerna möjligheter och resurser att testa och utveckla sin idé under två veckor tillsammans med sakkunniga, samt att stötta processen mot ett färdigställt verk. 

Under workshopen finns det regissör/ kapellmästare/ dramaturg/ koreograf och skådespelare/ musikalartister/ musiker tillgängliga, utgående från verkets behov.

Under workshopen utarbetas en plan på hur upphovsmakarna självständigt kan jobba vidare med verket. Även om samarbetet med teatern inte nödvändigtvis utmynnar i produktionsbeslut har deltagarna möjligheter att knyta värdefulla kontakter och bygga på sitt branschnätverk. 

Workshopen avslutas med en publik presentation fredag 27 maj i Kulturhuset Spira.

Frågor? 

Kontakta producent Kenneth Hedlund, kenneth.hedlund@smot.se

Den nordiska rösten är ett samarbetsprojekt mellan Smålands Musik & Teater (SE), Östgötateatern (Extern länk)(SE) Musikteaterforum (Extern länk)(NO), Musikteaterhögskolan(Extern länk) (NO) och Lilla Teatern (FI)

Den nordiska rösten finansieras av Nordisk kulturkontakt (Extern länk)och Nordisk Kulturfond.(Extern länk)