Barn/Unga Spelperiod: 28 feb - 04 mar 2023

Min Konvention

Min Konvention är en föreställning av barn, för barn, om deras konvention. Föreställningen innehåller en blandform av dockteater, dans och musik. Tillsammans kastar vi oss ut i juridikens värld i en upplevelse där musiken samspelar med rörelse och barns tankar om konventionen.

Näst intill ordlöst, utan andra språk än de konstnärliga uttrycken utforskar vi barns rättigheter på deras egna villkor. Målet är att stärka barns kunskap om sina rättigheter och ge dem en språngbräda för att ta reda på mer så de kan göra sina röster hörda.

Föreställningen är framtagen genom workshoppar och intervjuer med barn och unga i Sveri­ge och Armenien.

Speltid: 45 min, ej paus

Min Konvention är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts, Scen­konst Sörmland, Smålands Musik och Teater och NCA Small Theatre i Jerevan. Genomförs med stöd från Svenska institutet, Svenska Postkodstiftelsen och Kul­turrådet. Läs mer på www.sharemusic.se/

Min Konvention fokuserar på Barnkonventionens fyra grundprinciper;

Art 2: Barnets Rätt till ickediskriminering
Art 3: Barnets Bästa
Art 6: Barnets Rätt till Liv, Överlevnad och Utveckling
Art 12: Barnets Rätt till att uttrycka sina åsikter och att bli hörd

Relaterade artiklar

Musik
Artikel

Scenkonstsäsongen 24-25 är här!

Malena Ernman gör dubbla konserter med Jönköpings Sinfonietta, Samuel Fröler spelar änkeman i ett klassiskt småländskt k...